Nyt fra Bloggen

Vandplejeudvalget

Vandplejeudvalget

Vandplejeudvalget eller i daglig tale VPU er for mange et udvalg de stifter bekendskab med når de bliver kontaktet i forbindelse med hjælp til elfiskeriet efter moderfisk, eller til udsætninger af yngel og ½ års fisk

Men faktisk er VPU også der hvor der arbejdes intenst med flere af de ting som er nævnt i foreningens formålsparagraffer.

Elfiskeri og udsætninger af fisk af egen stamme foregår i henhold til planer for fiskepleje. Antal fisk der udsættes og stationer der anvendes til udsætninger er fastlagt ud fra en bestandsanalyse,  hvor man fysisk besøger en lang række stationer i vandsystemerne og elbefisker disse. Rapporterne laves af DTU aqua, og foreningen stiller hjælpere til rådighed under elbefiskningen af disse stationer.

I 2012 modtog vi den nuværende plan for fiskepleje, og det stod hurtigt klart, at antal af vilde fisk i Elling å systemet var gået kraftigt tilbage fra seneste bestandsanalyse.

For og kunne fastlægge og kortlægge hvor der var sket tilbagegang, blev der udarbejdet et kort hvor alle stationer var indskrevet. Dette kort er flere gange redigeret og skrevet kraftigt til, og seneste opdaterede version kan ses på følgende link

https://drive.google.com/open?id=1EDOiL6srjJhdbDAtLDmBaLTlJnc&usp=sharing

Ud fra kortet kom Skårupmøllebæk og Hovbækken i fokus. Skårupmøllebæk var gået 75% tilbage, og Hovbækken 85% tilbage.

En del af arbejdet var at lokalisere problemerne, var det udelukkende sandvandringen der var problemet ?, eller var der opstået mindre spærringer som gjorde fiskene ikke kunne komme op til gydebankerne. Der er internt i VPU lavet beskrivelser af store stræk af tilløbene, som beskriver problematikkerne og mulige indsatser.

Derefter er lodsejerne kontaktet, og der er samlet data på alle lodsejerne. Så lodsejere og kommunerne kan holdes løbende orienteret.

Der er udarbejdet et udkast til en tidsplan, som er præsenteret for lodsejerne og kommunerne. Tidsplanen er ikke kun et arbejdsredskab for udvalgets medlemmer, men også for og klarlægge over for lodsejerne og kommunerne hvor og hvornår vi forventer og gennemføre indsatserne.

Ud over en del skrivebordsarbejde og vandring langs tilløb for og klarlægge problematikken, skal alle indsatserne også gennemføres.

Ud over indsatserne i tilløb som skal skabe gode gydebanker til glæde for de kommende fisk, arbejdes der også med mindre indsatser til forbedringer af de fysiske forhold for større ørreder i vandløbene. Et af fokus områderne er udplantning af værdifulde vandplanter, som sikrer god afvanding kombineret med gode skjulesteder for ørrederne.

Til gennemførsel af indsatserne skal VPU tit bruge hjælpere, så har du lyst til og komme på telefonlisten så kontakt gerne formand for VPU Kevin Nielsen på 27829525

Du er ligeledes velkommen til, at kontakte Kevin for spørgsmål omkring VPU og udvalgets arbejde.

/Vandplejeudvalget

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.