Nyt fra Bloggen

“Studsbjerg Dambrug” Nyt fiskevand

Dambruget er nedlagt og åen er genslynget for flere år siden og vi har fået lov til at fiske på begge sider af åen af den nuværende ejer når flg. iagttages:

– Der må kun fiskes fra sæsonstart 1.03-1.09 (på grund af jagt)

– Der sælges ikke dagkort / ugekort til strækningen – kun medlemmer må fiske.
(en gæst må følge med et medlem, hvis gæsten køber dagkort).

– Der må ikke køres i bil eller andet køretøj til det gl. dambrugsareal, d.v.s.
at man må gå fra nærliggende parceller hvor vi har fiskeret. Evt fra
Hjørringvej og mod syd eller fra Skærumhede mod nord.

– Aftalen gælder for et år ad gangen og skal genforhandles af fiskeretsudvalget
hvert år inden sæsonstart. Aftalen for 2023 er OK.

Hilsen Fiskeretudvalget, Henning og Carl

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *