Nyt fra Bloggen

Søfiskeri

Bestyrelsen har længe haft et ønske om, at vi kunne tilbyde noget søfiskeri efter gedder, aborrer og diverse fredfisk

Vi har derfor længe forsøgt at finde nogle søer i vores nærområde som kunne være attraktive, desværre uden særligt held

Da vi for vores juniorers vedkommende har indledt et samarbejde med Voerå sportsfiskerforening ville det være naturligt, at udvide dette samarbejde

Derfor har vi i bestyrelsen, indgået en aftale om vi har købt gæstekort til Dybvad søpark

Gæstekortene anvendes på lige fod med vores øvrige gæstekort, de lånes ved kontakt til bestyrelsesmedlem Carl Skou – se under fiskevand / gæstekort. For at du kan få udleveret kortet så kontakt gerne i god tid. Ved afhentning af kortet betales et depositum på 100 kr, som du får tilbage igen når kortet returneres. Kortet skal returneres senest 2 dage efter fisketuren

Ved fiskeri i Dybvad søpark skal reglerne for fiskeri overholdes, reglerne kan ses på følgende link

http://www.voeraaspf.dk/73109423

Bemærk denne service kun gælder for medlemmer af foreningen, og at medlemskort skal kunne fremvises under fiskeri i Dybvad søpark sammen med gæstekortet

På bestyrelsens vegne

René Hylager Carlsen

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.