Nyt fra Bloggen

PR – udvalg efterlyser hjælp til mentor-ordning

Vores medlemstal er faldende og der er derfor nedsat et PR – udvalg som skal “finde på”, altså arbejde med idéer til hvordan vi får flere interesseret i lystfiskeri og flere medlemmer i foreningen.

Udvalget består af Kim Larsen, Carl Skou, Bjarke Abel og Henning Jakobsen

Udvalgets første tiltag er etablering af en mentor-ordning, idet flere nyere medlemmer synes det var svært at komme i gang med fiskeriet – de var måske ikke kendt i området.

Derfor søger vi erfarne medlemmer der vil tage et nyt / nyere medlem med til åen eller andet fiskevand – kontakt en af ovennævnte hvis du vil tilbyde din hjælp

Udvalget har flere ting i gang – således allerede en stand i gå-gaden ved “Open by Night” den 4. juni

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.