Årets fiskebillede

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pas på bagkastet

Foto-konkurrencen – årets fiskebillede

 

Det er seniorudvalget der sørger for ”Årets Fiskebillede”.

Vinderen vil modtage en præmie (kr 500) på foreningens ordinære generalforsamling i marts måned.

Regler:

• Billedet skal være lystfiskerrelateret.

• Billedet skal være taget af et foreningsmedlem, eller medlemmet kan selv være på billedet.

• Billedet oploades af deltageren på foreningens hjemmesiden – på bloggen

• Billedet skal være taget i indeværende år.

• Der må kun være 1 billede pr medlem pr år.

• Billedet må udskiftes i konkurrenceåret.

• Billedet skal være indleveret inden første afstemning.

• Billedet / blogindlægget skal være forsynet med navn / tlf. / og mailadresse.

• Der skal være indleveret mindst 2 billeder for at konkurrencen er gyldig.

• Vinderbilledet og andre tilmeldte billeder må bruges af foreningen.

Afstemning foretages den sidste klubaften i december for juniorer og seniorer.
-stemmerne tælles straks op.
Ved stemmelighed vælger foreningsformanden og en repræsentant fra senior- og juniorudvalget
billedet. Såfremt en af de nævnte er med i konkurrencen til årets billede, er denne inhabil – og der findes en anden fra bestyrelse og / eller udvalgene.

Således tilrettet efter ønske om en digital løsning på generalforsamlingen i sept. 2021 (HVJ)

Ovenstående regler gælder fra 1. januar 2022