Årets fiskebillede

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pas på bagkastet

Foto-konkurrencen

 

Det er seniorudvalget der sørger for ”Årets Fiskebillede”, som vil blive hængt op i klubhuset.

Vinderen vil modtage en præmie på foreningens ordinære generalforsamling i marts måned.

Regler:

 • Billedet skal være lystfiskerrelateret.
 • Billedet skal være taget af et foreningsmedlem, eller medlemmet kan selv være på billedet.
 • Rammen skal være en skifteramme med aluminiumskant.
 • Størrelse på billede og ramme efter eget valg.
 • Alle udgifter til ramme og billede afholdes af billedets ejer.
 • Billedet skal være taget i indeværende år.
 • Der må kun være 1 billede pr medlem pr år.
 • Billedet må udskiftes i konkurrenceåret.
 • Billedet skal være indleveret inden første afstemning.
 • Billedet skal være forsynet med navn / tlf. nr. bagpå.
 • Der skal være indleveret mindst 2 billeder for at konkurrencen er gyldig.
 • Vinderbilledet er foreningen ejendom.

Afstemning foretages den sidste klubaften i december for juniorer og seniorer.

-stemmerne tælles straks op.

Ved stemmelighed vælger foreningsformanden og en repræsentant fra senior- og juniorudvalget

billedet. Såfremt en af de nævnte er med i konkurrencen til årets billede, er denne inhabil – og der findes en anden fra bestyrelse og / eller udvalgene.

Således tilrettet efter generalforsamlingen i marts 2013 (HVJ)