Nyt fra Bloggen

Nyt fra vandplejeudvalget

Nyt fra vandplejeudvalget

2019 har været et travlt år for vandplejeudvalget (VPU)

Der er foretaget masser af markarbejde, både med beskrivelse og notater om større dele af vores bække. Særligt fokus fra VPU’s side har været Skårupgård Møllebæk, men andre bække og vandsystemer har også haft besøg. Derudover er mange lodsejere besøgt og der har været mange gode snakke og dialoger.

Vi har igennem mange år været fortaler for sandfang, dette er fordi vi i netop vores landsdel er plaget af stor sandvandring i næsten alle vandløb. VPU har tit fået syn for hvor meget sand der tilføres vores vandløb, når de få timer eller dage efter en indsats har besøgt stedet og kan se hvor meget der er ændret.Sandfang kan ikke forhindre sandvandring, men de kan placeres strategiske steder, så de er nemme at tømme, og hindre sandaflejringer på strækninger der ikke kan opgraves. Derudover er mange lodsejere glade for at få lov at sprede det opgravede på deres arealer.

Sand er derudover særlig problematisk når det lægger sig ovenpå gydebankerne, dels kan moderfiskene ikke gyde hvis der er for meget sand ovenpå gydebankerne. Men faktisk er tiden fra gydning og de kommende 5-6 måneder mindst ligeså vigtig, fordi sandet simpelthen vil “kvæle” gydebanken og alt liv. Derfor vil en oprensning som minimum kunne holde gydebanken fri i disse 5-6 måneder for at være effektiv

I år har vi derfor forsøgt flere steder med kombineret sandfang efterfulgt af anlæg af gydebanke. Det gøres i praksis ved, at på en strækning på 25-50 meter graves vandløbet til dobbelt bredde, derved nedsættes vandhastigheden og sandet aflejres. Derfor er det vores håb, at netop de nye gydebanker lige nedenfor disse kombinerede sandfang aldrig vil sande til som vi kender fra traditionelle gydebanker

VPU har i år lavet flere af disse kombineret sandfang i både Skårupgård Møllebæk og Åsted å.

VPU har også i år afholdt det traditionelle elfiskeri, for at kunne sikre udsætningsfisk til 2020 og 2021. Årets elfiskeri har på mange måder været udfordrende, og slet ikke som vi kender det. Første tur endte med at blive droppet efter kort tid, vandet steg for hurtigt og fiskene kunne simpelthen ikke bedøves ordentligt.

Anden gang gik lidt bedre, men de store mængder vand i efteråret har helt sikkert spredt fiskene over et større område. Og derfor blev resultatet ikke andet end acceptabelt.

Vi forsøgte derfor i år også med en tur i Bangsbo å, for simpelthen at blive færdig inden for mange af fiskene var udleget.

Resultat af de 3 ture blev 54 hun fisk, og 14 han fisk. Så de næste generationer skulle gerne være sikret

Vil du høre mere om VPU, deres arbejde med gydebanker, gennemgang af bække eller elfiskeri. Så kontakt gerne VPU formand Kevin Nielsen.

Tak til alle der har hjulpet til med arbejdet

 

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.