Nyt fra Bloggen

Ny kontrakt ved Knasborg Å

Ny kontrakt ved Knasborg Å

Der er 01.04.19 skrevet en ny kontrakt – gældende for de næste 5 år, men aftalen kan opsiges i perioden.

Aftalen gælder samme strækning som hidtil (Røde bro til Skagensvej)

Der gælder de almindelige regler for færdsel i statens skove – ingen kørsel på skovvejene (heller ikke selvom bommene er åbne) og der må kun parkeres på de 3 P-pladser der er angivet i området. Banen på ikke passeres langs åen. Så du må gå lidt hvis du vil fiske i området.

I Knasborg Å er der en lille fin bækørredbestand – og der kommer også havørred ind i åen. Bestyrelsen er ikke indstillet på at lave mange regler for fiskeriet – men henstiller til skånsomt fiskeri (f.eks modhageløse kroge / nedklemt modhage og genudsætning af bækørred eller frivilligt højt mindstemål.

De 3 parkeringspladser og åstrækningen vi må fiske på er vist på kortet.

Mvh Henning Jakobsen, Næstformand