Nyt fra Bloggen

Nyhedsbrev LFO

/Formand.

René Hylager Carlsen

Præstegårdsvej 39, Gærum

9900 Frederikshavn.

Tlf. 51 74 75 29

formandlfo@gmail.com

www.frhavnlystfisker.dk

¨

LFO Nyhedsbrev

Som afslutning på et på mange måder anderledes 2020, fremsendes hermed årets sidste nyhedsbrev. Konceptet er blevet godt modtaget af vores medlemmer, og foreningen vil derfor også i 2021 fortsætte med disse nyhedsbreve. De vil dog ikke afløse den information som kommer på vores hjemmeside, så kig endelig forbi og se vores kommende arrangementer og nyt fra foreningen.

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen har haft et på mange måder travlt år, eller måske i virkeligheden mere et omskifteligt år, og har gentagne gange skulle forholde sig til nye restriktioner. Bestyrelsen og udvalg har forsøgt, at få gennemført så mange arrangementer som det har været muligt og samtidig sikre at foreningen levede op til corona restriktionerne.

Som nævnt tidligere på året er vores udvalg udfordret på antal medlemmer, og selvom foreningen fik lavet en omrokering så mangler foreningen stadig folk til flere udvalg. Udvalgene er vigtige for os som forening, da de står for mange af vores kerneopgaver. Så har du lyst til at hjælpe i nogle af vores udvalg, eller bare høre mere om arbejde i udvalgene så kontakt endelig undertegnede.

Junior- udvalget

Juniorerne har været påvirket af corona situationen, men har i store dele af efteråret haft mere lempelige corona restriktioner end seniorerne. Derfor har det været muligt at gennemføre en del af deres program.

Juniorerne har i efteråret lært om fluebinding over 3 klubaftener, og har afsluttet årets aktiviteter med julebanko hvor de vandt flotte gevinster.

Først i det nye år vil juniorerne lave et program for resten af vinteren og foråret.

Senior udvalget

Seniorudvalget måtte aflyse julefrokost og et par større foredrag som følge af Corona situationen. Det socialle i foreningen fylder meget, især i vinterhalvåret hvor der ikke fiskes så meget. Dog holder seniorerne fortsat klubaftener om torsdagen, og der vil også være enkelte små arrangementer om torsdagen.

Seniorudvalget arbejder derfor på, at lave en forsinket julefrokost, en lille forårsfrokost eller andet spis sammen når og hvis corona situationen tillader dettte

Seniorudvalgets har også i efteråret arrangeret struktureret fluebinding. Et koncept hvor et af foreningens medlemmer viser og gennemgår binding af en flue. Struktureret fluebinding er gratis for medlemmer, og klubben betaler alle materialer. Tag gerne eget værktøj med hvis du kommer forbi. Har du et mønster du gerne vil vise for foreningens øvrige medlemmer, så kontakt endelig undertegnede.

Vandpleje udvalget

I efteråret er der el-fisket 2 gange i Elling å, og en gang i Bangsbo å. foreningen har derved sikret os nok moderfisk til næste års udsætninger. Skærum å var engang et fint bækørredvand, næsten på højde med Binderup og Holtum Å. Stor fokus på avl af havørred betød at bækørreden blev trængt i baggrunden. Det forsøger foreningen at ændre på nu – i det foreningen i 2021 skal have foretaget bestandsanalyse i vores vandløb, bør foreningen have en ekstra mængde rogn til rådighed. Ynglen fra den ekstra mængde rogn vil foreningen lade gå hos vores dambruger i lang tid inden udsætning. Det betyder at fiskenes vandre-gén er svækket, da fiskene først udsættes når de har nået mindstemål. foreningen håber derfor på denne måde at kunne genskabe en bækørredbestand. Du kan også hjælpe til ved at genudsætte bækørred og / eller have et højt frivilligt mindstemål – det kan hjælpe meget.

I øjeblikket er kommunen i gang med at genslynge Skærum å på to strækninger, det er opstrøms Slustrup Bro og ved det gamle Skærum dambrug. Foreningen håber genslyngningen vil sikre bedre forhold til de vandrende havørreder og stationære bækørreder. Foreningen forventer også, at de nye områder i lighed med andre vandløbsprojekter vil kunne beplantes med vandranunkel.

Derudover har foreningen siddet med i vandrådet, et arbejde som er varetaget af Knud Madsen som har et stort lokalkendskab og kender mange af de øvrige i vandrådet. Foreninger har sat pris på, at det har været muligt både at have en repræsentant for DSF samt lokale foreninger i det lille vandråd som har været nedsat.

Søfiskeri

Foreningen arbejder i øjeblikket på, at tilbyde noget mere søfiskeri til medlemmerne. Det er bestyrelsens klare vision, at medlemmerne senest ved generalforsamlingen i marts får mere information omkring dette. Bestyrelsen håber på, at medlemmerne vil sætte pris på muligheden for fiskeri efter gedder, aborre og karper hvis tingene går som bestyrelsen forventer.

Sidst men ikke mindst, glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer og deres familier

På bestyrelsens vegne

René Hylager Carlsen

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.