Nyt fra Bloggen

Nyhedsbrev

Juniorer udvalget

Juniorerne har haft en række arrangementer her i sensommeren og ind i efteråret. Der har eksempelvis været havfisketur med Alvilde, og derudover var rigtig mange af juniorerne mødt op til lystfiskeriets dag.

I år var lystfiskeriets dag en stor succes, og vi kunne trække omkring 75 besøgende til. Der blev fisket i voldgraven, snakket om foreningen og lavet smagsprøver på røget fisk.

Som noget nyt, har juniorerne indgået aftale med Voer å sportsfiskerforening, aftalen betyder at der holdes venskabsture for juniorerne. Derudover har vi indgået aftale om, at juniormedlemmerne i de to foreninger må fiske i hinandens fiskevande. Så hvis man møder et juniormedlem fra Voer å må de meget gerne fiske i vores vande. Dog skal forældre og andre der fisker med, naturligvis købe dagkort. Vi håber vores juniorer vil få meget glæde af dette tiltag. På sigt vil vi håbe vi kan styrke juniorarbejdet på tværs af de nordenfjordske foreninger, og arrangere fællesture og besøg i hinandens fiskevande

Senior udvalget

Grundet corona situationen, og de mange retningslinjer der konstant ændre sig. Har seniorudvalget og bestyrelsen besluttet, at alle større foredrag og arrangementer aflyses i vinteren 2020/2021. Vi er klar over det er tidligt at melde dette ud for hele perioden, men vi mener det er nødvendigt med dette skridt, for at sikre vores medlemmer og besøgende i klubhuset mod unødvendig smitterisiko

Dog har vi sommeren over arbejdet med nogle nye initiativer, som vi gennemfører da vi mener disse kan gennemføres på forsvarlig vis. Så hold øje med kalenderen, som opdateres løbende alt efter udviklingen af situationen, og myndighedernes anbefalinger

Den 20 oktober starter vi på 4 tirsdage med begynder fluebinding. Her lærer man om værktøj, materialer, kroge samt opbygning af forskellige fluetyper. Begynder kurset er for alle juniorer og seniorer som aldrig har bundet en flue før, men gerne vil i gang med fluebindingen. Tilmeldt direkte til Alf Nielsen på 60 71 40 41

Den 22 oktober starter vi også op på et nyt koncept for vores senior klubaftener. Det er planen vi opstarter struktureret fluebinding for alle som kan det basale fluebinding. Der er planlagt at struktureret fluebinding vil være hver 2 torsdag igennem hele vinteren, undtagen på de datoer vi har andre arrangementer. Fluerne vil blive bundet af nogle af vores egne medlemmer, og på kalenderen vil datoerne for struktureret fluebinding samt fluerne vi binder være at finde. Har du et mønster du gerne vil binde og vise for andre, så kontakt gerne næstformand Henning Jakobsen

Vandpleje udvalget

For år tilbage begyndte vi så småt at forsøge med udplantning af vandranunkel i foreningens vande. Efterfølgende har vi fulgt udbredningen af vandranunkel, og et par gange udplantet nye vandranunkel i forbindelse med restaurering i vores vandløb. Vi kan se de flotte vandranunkel trives godt, og spreder sig rundt i systemet. Vandranunkel er en særlig værdifuld vandplante, da den dels er hjemsted for mange fødeemner, skaber tag over hovedet til vores fisk, og samtidig sikrer at afvandings interesser kan imødekommes.

Efteråret er også tid for elfiskeriet. Og i år er første tur allerede planlagt til 17 oktober. Tilmelding til VPU formand Kevin Nielsen

Bækørred

Bækørrederne er i vores vande, som i de fleste andre vande en presset art. De har langsom tilvækst, og er flere år om at opnå mindste målet på 30 cm. Flere foreninger har allerede valgt at lave total fredninger, sætte begrænsninger på hjemtagning, mindste og største mål samt andre lignende tiltag.

Vi har i foreningen altid forsøgt, at undgå for mange regler og begrænsninger, har man fanget en bækørred som er kroget dybt og bløder fra gællerne, så vil genudsætning ikke give mening, da fisken vil dø kort efter.

Men har man muligheden for genudsætning, vil vi opfordre til at udvise mådehold og passe særligt på vores skrøbelige bækørred bestand

Sidst men ikke mindst, knæk og bræk til alle medlemmer og god efterårsferie til alle og deres familier

På bestyrelsens vegne

René Hylager Carlsen

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.