Nyt fra Bloggen

Nyhedsbrev

 

LFO Nyhedsbrev

På opfordring fra flere medlemmer har bestyrelsen besluttet, at vi fremover med jævne mellemrum vil sende nyhedsbreve til alle medlemmer

Bestyrelse og udvalg

På forårets generalforsamling trådte flere medlemmer ud af bestyrelse og udvalg. En stor tak til de afgående for deres mange års indsats for foreningen. Efterfølgende er der flyttet rundt på medlemmer af vores udvalg, sådan at udvalgene kan fungere. Dog søger vi stadig kræfter til flere af vores udvalg, da flere har færre medlemmer og derved færre kræfter end ønsket.

På årets generalforsamling meldte jeg også ud, at jeg ved næste valg til formand i 2022 ikke modtager genvalg. Det betyder at søgen efter en ny formand så småt er gået i gang, og vi i bestyrelsen ser ikke et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer som kommende formand. Så vi skal ud og finde et medlem uden for bestyrelsen med mod på den opgave.

Fangster

Her i ferie perioden vil vores fangstrapport desværre ikke blive opdateret så ofte som normalt. Det betyder at der kan gå lidt tid før fangsterne kommer online. Dog vil vi i bestyrelsen gerne opfordre til fangsterne oprettes, og så er man jo også med i vores fine årskonkurrence. Dog går rygterne på der er set fisk i åen, og flere har landet fine fisk. Det nuværende meget omskiftelige vejr højner klart chancen for opgang af friske fisk, selvom det jo for mange ikke er ønske vejret til en ferie hjemme i Danmark

Juniorer udvalget

Juniorerne er kommet i gang igen efter en mindre pause grundet corona situationen. Juniorerne holder en lille pause her i juli måned, men er klar igen i august. De næste arrangementer for juniorerne er bådtur, aften fiskeri og gedde tur. Arrangementerne er sat i kalenderen på hjemmesiden

Senior udvalget

Seniorerne har ligeledes haft en pause som følge af corona situationen. Det har betydet klubaftenerne blev stoppet i utide uden en egentlig afslutning. Seniorerne har så småt et program for efteråret, og vi starter med aftenfiskeri på Engen. Løbende vil flere arrangementerne komme på kalenderen på hjemmesiden

Vandpleje udvalget

Vandpleje folkene har i vinterens løb lavet en del indsatser, og der er flere steder lavet gydebanker i vores tilløbsbække. Nogle af gydebankerne har forsøgsvis været et kombineret sandfang med gydebanke lige bagefter, det er dog for tidligt at kunne komme med en endelig konklusion på om den løsning er noget der skal satses mere på fremover.

Mariendals mølle er igen på den politiske dagsorden, og der foregår her i sommerperioden opmåling af Elling å. Senest ved udgangen af 2021 skal projektet være indsendt til EU for at ansøge om finansiering. Efterfølgende vil der gå op til 3 år før indsatsen gennemføres, da klager har opsættende virkning for indsatsen

Udvekslingskort

Som de tidligere år tilbyder vi vores medlemmer at de kan låne et udvekslingskort til Brønderslev lystfiskerforening, NL1917 og Randers sportsfiskerforening. Kortene lånes ved at kontakte undertegnede, hvorefter kortet afhentes efter aftale, der betales 100 kr i depositum som tilbagebetales efter lån.

Sociale medier

Foreningen har stadig deres officiel facebook side. Siden anvendes af bestyrelsen og udvalg til orientering til medlemmer der følger siden. Siden findes på

https://www.facebook.com/bundhugget

Juniorerne har lavet en gruppe hvor de fortæller om arrangementer, deler billeder, drøfter forslag til ture og klubaftener. Gruppen findes på

https://www.facebook.com/groups/2766135406778815

Efter opfordring fra medlemmerne, har vi i bestyrelsen også oprettet en medlems gruppe. Gruppen er tiltænkt som et sted medlemmer kan dele fangster, historier og stille spørgsmål til hinanden. Gruppen moderes af frivillige, og alle opslag fra bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er udtryk for deres egne holdninger. Gruppen kan findes på

https://www.facebook.com/groups/2648513152087161

Sidst men ikke mindst, knæk og bræk til alle medlemmer og god ferie til alle og deres familier

På bestyrelsens vegne

René Hylager Carlsen

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.