Nyt fra Bloggen

Mindeord Bjarne B. Pedersen

Mindeord Bjarne B. Pedersen

Mindeord over Bjarne Bastian Pedersen,

Den 15. juli 2015 gik flaget på halv stang ved Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegns klubhus.

Bjarne Bastian Pedersen gik efter flere års kamp mod kræften til de evige fiskemarker.

En æra og en markant skikkelse indenfor lystfiskeriet i Danmark, og i særdeleshed i Frederikshavn, tog sin afslutning.

Bjarne Bastian Pedersen har hele sit liv været en forkæmper for naturen og vandløbene. Han havde visioner og mål, bl.a. bedre fisketrapper i de kommunale vandløb. Det fik han forhandlet sig frem til, således at trapperne ved Møllehuset , Mariendal og Nygaards mølle blev brugbare for vandrefiskene. Bedre gydeforhold og ikke mindst mindre forurening i vores vandløb var forhold som han brugte megen energi og kræfter på.

Som indfødt Bangsbostrander, og med vandløbet næsten løbende i baghaven, var det en naturlig ting for Bjarne at færdes ved og bruge åen. Ved Bangsbo å startede hans lystfiskerkariere med prop, krog og orm. Det skulle senere vise sig, at blive kimen til et fantastisk liv med fiskestangen. Op gennem årene skulle denne interesse vise sig, at blive større og større for til sidst, at blive en meget stor del af hans liv.

På Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegns generalforsamling i 1977, blev Bjarne valgt ind i bestyrelsen, som bagefter konstituerede sig med Bjarne som formand.

Et livslangt engagement skulle tage sin begyndelse. I 33 år var han foreningens formand, og da han gik af som formand i 2010, efter uafbrudt at have siddet i formandsstolen, blev han æresmedlem af foreningen.

Hans store indsats indenfor sportsfiskeriet blev ved hans 20 års jubilæum hædret med Danmarks Sportsfiskerforbunds æresdolk, og igen til hans 30 års jubilæum med forbundets guldnål, som er forbundets største udmærkelse.

Bjarne Bastian Pedersen har gennem sit arbejde på lokalt plan, regionsplan, men også på forbundsplan haft stor indflydelse på fiskeripolitiken indenfor lystfiskeriet i Danmark. I flere år var han medlem af Det Grønne Råd, hvor bl.a. det maritime havmiljø havde Bjarnes store interesse.

Han havde store evner som leder og organisator. Han blev hørt og respekteret for hans store viden indenfor fiskeopdræt, en viden han havde erhvervet sig på foreningens klækkeri ved gården Engen. Bjarne var med til at starte opdræt af egne fisk, hvilket var en ambition, som dengang da det startede, lå langt udenfor de fleste foreningers formåen, men det lykkedes med stor succes.

I mange år havde det været et stort ønske fra medlemmernes side at få eget klubhus. Det lykkedes i 2003, igen med et kæmpe forarbejde af Bjarne. Til glæde for de mange medlemmer, der har et godt socialt foreningsliv her.

Han var også dybt fascineret af laksefiskeriet i Norges elve. Specielt Gaula, denne elv besøgte han hvert år. Her svingede han fluestangen med fluer som han havde brugt det meste af vinteren til at binde i sit lille hobbyrum i kælderen. Her hyggede han sig også med en god pibe tobak og en Elvis slager.

Medlemmerne i Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn, har meget at sige Bjarne tak for. Et kæmpe stykke frivilligt arbejde for lystfiskeriets fremme, for udviklingen af foreningen gennem 33 år, for det engagement som har bidraget til, at vi i dag har nogle vandløb i Frederikshavn kommune, som vi kan være stolte af, og hvor vores børn kan opleve glæden ved, at få en fisk på krogen.

På den sidste generalforsamling hvor han sad i formandsstolen sagde Bjarne:

-Fremtiden føles lige så usikker som fortiden føles sikker, men mit ønske for fremtiden og Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn skal være, at den altid må huske på, at medlemmerne er det største aktiv og de skal vide, at foreningen er naturens forkæmper og at vi aldrig går på kompromis med løsninger hvor dyrelivet eller faunaen kan lide skade.-

Vi er mange der vil mindes ham med glæde og respekt, og vil gøre hvad vi kan for at hans ønske skal blive opfyldt.

Vores tanker går også til Bjarnes efterladte, hans kone Lilly og hans familie.

Æret være Bjarne Bastian Pedersens minde.

På foreningens vegne – Palle Hansen  & Poul Krüger