Klubhus

Adresse:

Lystfiskerhuset
Århusgade 26
9900 Frederikshavn

I perioden 01.10 – 30.04 er der klubaften om torsdagen fra ca 18.30 – 22.00. Om tirsdagen fra 10.00 – 12.00 i samme periode mødes pensionister til kaffe, rundstykker og fiskesnak.

 

Billeder:

Klik her for at se gallerier fra klubhuset

 

Regler:

 1. Medlemmer der er kontaktpersoner og som har nøgle til klubhuset er :
  Bestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, udvalgsformænd og medlemmer der af bestyrelsen er godkendt som ”viceværter”.
 2. Der skal være en kontaktperson eller et udvalgsmedlem tilstede i klubhuset når der afholdes klubaftener eller andre fællesarrangementer.
 3. Såfremt klubhuset er ledigt, kan foreningens medlemmer efter forudgående aftale med de ansvarlige for udlejning ( formand og næstformand) frit benytte klubhuset.
 4. Kun medlemmer kan leje klubhuset til private formål ( fest, fødselsdag o. l. )
  Al udlejning vil da være skriftlig og på lejekontrakt.
  Aftale om leje og udlevering af nøgle kun mod fremvisning af gyldigt medlemskort.
 5. Der sælges ikke drikkevare til daglig.
 6. Ved forenings eller fællesarrangementer – kan bestyrelsen ved opslag annoncere salg af øl, vand eller kaffe. Ved sådanne lejligheder må medlemmerne ikke selv medbringe drikkevarer.
 7. Alle faciliteter skal efterlades i rengjort og ordentlig stand. Askebægre skal tømmes i den dertil beregnede metalbeholder. Affald lægges i affaldssækkene på pladsen.
 8. Toiletterne skal altid efterlades i ordentlig stand – om nødvendigt rengjort.
 9. Fejl, mangler og andre usædvanlige forhold skal omgående meddeles bestyrelsen eller viceværter.
 10. Hvis et medlem forøver hærværk skal skaden erstattes af medlemmet.
 11. Skulle et medlem ved uheld beskadige inventar m.v. skal dette omgående meddeles bestyrelsen.
 12. Alle fremlagte tidsskrifter, bøger eller meddelelser m.v. er foreningens ejendom og må ikke fjernes fra klubhuset.
 13. Tv, radio, video, porcelæn, glas m.v. må ikke fjernes fra huset.
 14. Ved overtrædelse af ovenstående reglement, kan medlemmer forbydes adgang til klubhuset i kortere eller længere tid.
 15. Ved særligt grove overtrædelser eller ved gentagelsestilfælde kan bestyrelsen skride til eksklusion i henhold til foreningens vedtægter § 2 stk. 5.
 16. Behandl klubhuset og de tilhørende faciliteter som om det er dit eget.
  Jo mindre vedligeholdelsesudgifterne er, jo nemmere kan kontingentet holdes på et rimeligt niveau

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2003.