Nyt fra Bloggen

Juniorafdelingen orienterer

Juniorafdelingen har nu et program klar indtil sommerferien

01.05 Gedde- og medekomkurrence i Dybvad Søpark
04.05 Klubaftem. Vi laver vadestave
11.05 Aftentur på molen
18.05 Klubaften, vadestave laves færdige
25.05 Efter hornfisk ved søsportshavnen
30.05 Arrangement med Fishing Denmark ved Vandværkssøen
08.06 Bålaften ved skov / Å
15.06 Juniorfiskekortet, sjov konkurrence
20.06 Skærumhede efter bækørred
(herefter er der sommerferie indtil skolestart)

Yderliger info om de nævnte arrangementer findes / kommer på FB

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.