Nyt fra Bloggen

Generalforsamlingen, den 31.03

Generalforsamlingen, den 31.03

25 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling i klubhuset. De fleste var gamle kendinge men der var også flere nye ansigter. Alt blev styret på bedste vis af dirigenten Karl Erik Jakobsen – men bestyrelsen var også forberedt.

Formandens og kassererens beretninger samt beretninger fra udvalgene blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag.

Nyvalgt som formand blev Kim Larsen, der også modtog “Pokalen for særlig indsats”. Ny kasserer blev Bjarne Walentin. Jack Hansen overtog Kim Larsens plads i bestyrelsen og ny suppleant blev Jakob Bjørnager Kristensen. Sidstnævnte vandt også “Årskonkurrencen” – som er et års gratis kontingent.

Selvom man ikke skal have noget for at lave noget blev der alligevel uddelt flere gaver. Jens Rauer Larsen og René Carlsen modtog vin og chokolade for deres arbejde gennem mange år. Gudmund Bøgeskov modtog ligeledes en erkendtlighed for sit mangeårige virke i vandplejen. Og der var også lidt til vores æresmedlem Ingolf Jensen der efter flere år stopper som revisor.

Efter generalforsamling var der et lille indlæg af Nikolaj Kragh (billedet) som havde været på juniorkursus. Et fint indslag

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.