Nyt fra Bloggen

Generalforsamlingen den 2. september

23 medlemer deltog i generalforsamlingen i klubhuset. Carl Erik Jacobsen blev dirigent.

Formandens, kassererens og udvalgenes beretninger blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Mange valg var genvalg. Bjarke Abel blev ny næstformand (Henning Jakobsen ønskede ikke genvalg men foretager forsat opgaver i seniorudvalg, fiskeretsudvalg og klubhus)
Jack Hansen blev valgt til suppleant og vandt også “Årskonkurrencen”

Pokalen blev ikke uddelt (der var ingen indstillet) og der var heller ikke tilmeldt fotos til “Årets fiskebillede” – Kim Larsen foreslog at fotokonkurrencen gøres digital.

Under eventuelt var der lidt diskussion om krogstørrelser

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.