Nyt fra Bloggen

Generalforsamlingen, den 05.03.2020

Generalforsamlingen, den 05.03.2020

18 medlemmer (incl. bestyresen) mødte op i klubhuset til Årets generalforsamling. Henrik Kofod blev dirigent og styrede aftenen på bedste vis.

Beretning fra bestyrelse (formanden), fra kasserer og udvalgene blev godkendt.

René Carlsen modtog genvalg men oplyste at det var sidste gang. Kasserer Jens R. Larsen og VPU-formand Kevin Nielsen samt revisor Ingolf Jensen blev genvalgt. Ny suppleant blev Bjarke Abel og ny revisorsuppleant blev Ole Sørensen, da Thomas Nymann og Kenneth Boesen ikke ønskede genvalg.

Der var en god snak om foreningens situation, indbruddet i klubhuset o.s.v. og glæde over at Kim Larsen og Carl Skou har fået gang i juniorarbejdet. Dog også list malurt i bægeret. Der er for få til at lave arbejdet og for svært at få nye i bestyrelse og udvalg – og medlemstallet falder.

Der var ingen vinder af Seniorudvalgets fotokonkurrence da der ikke var tilmeldt et eneste billede.

Års-konkurrencen, som er en lodtrækning om gratis kontingent for indberetning af fangst på hjemmesiden blev vundet af Kim Larsen.

“Pokalen for særlig indsats” blev overrakt til Poul Krüger for hans indsats med rengøring i klubhuset.

Et mere fyldestgørende referat med udvalgsberetninger findes her…….klik på fanen “Om foreningen”

Mvh Henning Jakobsen, Næstformand

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.