Nyt fra Bloggen

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Som følge af de nuværende restriktioner og generelle anbefalinger, har bestyrelsen besluttet, at de ønsker force majeure i forhold til foreningens vedtægter, som beskriver generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned

Da alle medlemmer, enten skal være varslet via almindeligt brev eller e-mail med 21 dages varsel, vil vi som bestyrelse skulle fastsætte datoen senest 35 dage før afholdelse af generalforsamlingen for at kunne leve op til denne bestemmelse.

Bestyrelsen har drøftet muligheden for en online generalforsamling, men har besluttet dette ikke vil være en mulig løsning. Dels grundet det tekniske i en online generalforsamling, og dels det at bestyrelsen mener det sociale aspekt i en generalforsamling også er vigtigt

Derfor vil generalforsamlingen blive udsat på ubestemt tid, og den vil blive indvarslet i henhold til reglerne om 21 dages varsel via almindeligt brev eller e-mail

Vi kan også opfordre til at holde øje med foreningens hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer omkring restriktionerne og indflydelsen på foreningens virke.

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.