Fiskevand – Gæstekort

Elling Å

elling_aa

Fra Mariendals Mølle og hovedvej A10 er Elling å velegnet til fiskeri med små blink og flue. På samme strækning, er der af og til et godt fiskeri efter “grønlændere”. Opstrøms fisketrappen til Nygårds Mølle er Elling å velegnet til fiskeri med flue og små spinnere. Elling å har hele sæsonen en lille bestand af bækørreder. Elling å holder fra 1. juni og til sæsonafslutningen en fin bestand af havørreder.

Elling Å. Kort. Revideret 2019.


 

Åsted Å

aarsted_aa

På strækningen ovenfor og nedstrøms fisketrappen ved Åsted Mølle, er der en god bestand af bækørreder, som gør vandløbet velegnet til fluefiskeri og spinnefiskeri med små blink og spinnere. Der er bygget fisketrapper, så hele Åsted å vil sidst på sæsonen også have bestand af havørreder.

Skærum og Åsted Å. Kort 1.

Skærum og Åsted Å. Kort 2.

Skærum og Åsted Å. Kort 3.


 

Skærum Å

skearum_aa

Skærum å er velegnet til fluefiskeri og spinnefiskeri med små spinnere. På strækningen ovenfor og nedstrøms de nedlagte dambrug er der en god bestand af bækørreder og hele Skærum å  vil sidst på sæsonen også have en bestand af havørreder.

Skærum og Åsted Å. Kort 1.

Skærum og Åsted Å. Kort 2.

Skærum og Åsted Å. Kort 3.


 

Bangsbo Å

bangsbo1

På strækningen ovenfor og nedstrøms fisketrappen ved Møllehuset er der en god bestand af bækørreder, som gør vandløbet velegnet til fluefiskeri og spindefiskeri. Der er bygget fisketrappe, så hele Bangsbo å vil sidst på sæsonen også have en fin bestand af havørreder.

Bangsbo Å. Kort 1.

Bangsbo Å. Kort 2.


 

Knasborg Å.

Pr 1. april 2017 har vi fiskeretten i Knasborg Å fra “Røde Bro” til Skagensvej. Der må kun parkeres på de 3 P-pladser der er vist på kortet. Banen må ikke passeres langs åen – vi skal gå langs banen til nærmeste vej / overkørsel. Bestyrelsen henstiller til skånsomt fisker efter bækørred, d.v.s. modhageløse kroge / nedklemt modhage og genudsætning eller frivilligt højt mindstemål. Der går også havørreder op i den lille å.

Knasborg Å. Kort.


 

Vandværkssøen

Vandvaerksseoen

Bemærk at dagkort / ugekort m.v. IKKE gælder til Vandværkssøen, der kun er for medlemmer.

Se kortudsnit over vandværkssøen


LFO Fiskevand. Samlet oversigt.Revideret april 2018.


 

Gæstekort til andet fiskevand

Vi samarbejder med andre foreninger og har derved gæstekort til andet fiskevand. Det er Rye Å, Nørre Å, Gudenåen, Alling Å, Lindenborg Å og Dybvad Søpark. Kortene administreres af Henning Jakobsen. Vil du låne kontakter du Henning pr telf: 29937692 nogle dage før og aftaler tid / sted for afhentning. Du betaler et depositum på 100kr. Senest 2 dage efter fiskeri afleverer du igen. Denne service er kun for medlemmer. Du kan således ikke løse dagkort til foreningens eget vand og derved få adgang til lån af disse gæstekort. Husk der er tale om gæstekort du kan låne en gang eller to. Det er ikke et gratis medlemsskab du kan bruge mange gange. Kan Henning ikke træffes p.g.a. ferie el.l. såprøv at få hjælp fra en anden i bestyrelsen.