Event: Havedag i klubhuset den 30. april

apr
30

Det er en tirsdag – hvor flere af Seniorerne alligevel er samlet til “Tirsdagskaffe”.

Denne tirsdag mødes vi så kl 09 til ca 14.

Græsplænen skal rives, buske beskæres – der skal ryddes op udenfor.
Vi har kun et begrænset antal have-redskaber i klubhuset, så tag gerne lidt med:
Løvrive, arbejdshandsker og hvad du har – gerne trailer også så vi kan køre affaldet væk.

Der serveres en let arbejdsfrokost, så tilmeldd dig tirsdagen før !

-hilsen Seniorudvalget, Henning J.