Nyt fra Bloggen

En formand takker af

En formand takker af

Først og fremmest vil jeg gerne takke alle for den opbakning, og mange rosende ord jeg har taget imod igennem årene som formand. At modtage rosende ord betyder meget, og måske faktisk ofte mere end den som giver dem tror.

Jeg har naturligvis også modtaget ris, det har i flere tilfælde naturligvis været fortjent. Ris er ikke altid negativt, det vigtigste er klart man giver ris og kritik på en ordentlig og velbegrundet måde, så kan modtageren nemlig også bedre ændre på tingene

Da jeg for 2 år siden meldte ud, at ved valget af formand i 2022 ville jeg ikke modtage genvalg, var det af flere forskellige årsager. Det er tidskrævende at være formand for en forening, vi har to børn der også begynder at have deres fritidsinteresser, og kombineret med en kone der er selvstændig og skiftende arbejdstider er tiden ikke altid til foreningsarbejde. Men jeg har også hele tiden været bevist om, at jeg ikke skulle sidde som formand i årtier. Jeg føler jeg har opnået nogle ting, og fået flyttet nogle ting i foreningen, men samtidig havde jeg også fornemmelsen af, at nogle ting ikke længere flyttede sig som jeg måske ønskede, og derfor mente jeg det var passende at forsøge og give stafetten videre.

Heldigvis tilkendegav Kim Larsen han ønskede at overtage posten, hvis vi ellers fik styr på den øvrige bestyrelse og fandt en ny kasserer i foreningen. Det lykkedes heldigvis i november på vores medlemsmøde. Jeg er sikker på Kim bliver en god ny formand for foreningen, Kim har den rette indstilling til at se fremad, at lære af fortiden men ikke hænge sig i den. Kim har også vist en stor vilje og evne til at få ting til at lykkedes, han har været kraftigt medvirkende til vi igen har en juniorafdeling og sidste år afholdte den første Elling å cup

Derudover vil jeg også rette en stor tak til Kevin Nielsen, i sin tid var Kevin medvirkende til at vi fik kabalen til at gå op. Kevin valgte at sige ja til posten som formand for vandplejeudvalget, en post han har bestridt med stor arbejdsiver og faglighed. Mange ved desværre ikke hvor stor en opgave det er at være formand for VPU, og hvor vigtigt VPU faktisk er for vores forening, det kan ikke understreges nok at VPU er en af foreningens vigtigste udvalg i forhold til at have en bestand at fiske på

Når jeg ser tilbage på min tid som formand er der mange gode minder, og sjove oplevelser at tænke tilbage på. Mange af disse vil jeg tænke tilbage på, når jeg færdes langs foreningens vandløb, for jeg håber da også mange af de timer der har været lagt i foreningsarbejdet nu vil blive brugt ved vores vandløb med en fiskestang i hånden. Jeg vil heldigvis heller ikke slippe foreningen helt, jeg er stadig opsynsmand, den eneste i seniorudvalget som forsøger at trække gennemsnitsalderen i det udvalg ned under 50 år, og sidst men ikke mindst vil jeg igen indgå i vores vandplejeudvalg

Jeg mindes stadig med glæde da jeg kunne fortælle Bjarne, at jeg modtog valg til formand så foreningens fremtid kunne være sikret for en tid. Det var egentlig ikke planlagt til at skulle være et længerevarende besøg, men som altid blev man budt indenfor. Kartoflerne til aftensmaden stod på komfuret, og de kogte da ikke helt tør før der blev slukket, men de var måske en smule udkogte.

Jeg mindes stadig tit Bjarne, som jeg især i starten havde god støtte fra, man kunne altid komme og få et godt råd og der var ingen sure miner hvis man alligevel valgte at gå en anden vej. Jeg håber selv jeg på samme måde fremadrettet kan være behjælpelig når den nye formand står i nogle problemstillinger.

Tak for de mange gode minder, tak for de som har været en del af min hverdag som formand og sidst men ikke mindst stort tillykke til foreningens nye formand med valget

/René Hylager Carlsen

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *