Nyt fra Bloggen

Covid-19 restriktioner

Fredag den 23 oktober kom der en række nye restriktioner

For en forening som vores er det klart forsamlingsforbuddet der er den største benspænder for at gennemføre vores aktiviteter.

Vi har derfor i bestyrelsen truffet følgende beslutninger, for at leve op til de nye regler

  • Senior aftenerne om torsdagen fortsætter, og der gennemføres struktureret fluebinding
  • Tirsdags klubben fortsætter som hidtil, men max 4 i ryge-rummet.
  • Tirsdag og torsdag må der maksimum være 10 personer i klubhuset på en gang, vi forventer ikke dette bliver et problem. Men når der er 10 personer i klubhuset lukkes døren for en tid.
  • Juniorerne gennemføre deres aktiviteter i henhold til programmet. Venskabstur med Voer å den 7-8 november er ændret til der ikke er overnatning
  • Elfiskeriet den 31 oktober, her er vi i gang med at undersøge om vi kan få en dispensation fra forsamlingsforbuddet på de 10 personer. Nærmere information følger

På bestyrelsens vegne

René Hylager Carlsen

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.