Nyt fra Bloggen

Ang. regnbueørreder i foreningens åer

Som det efterhånden er de fleste bekendt, er der for nyligt sket et større udslip af 70.000 regnbueørreder ved Musholm. En del af fiskene har taget den lange tur mod det Nordjyske, og ved sidste elfiskeri i Sæby å, blev man klar over, hvor stor invasionen er.
Det betyder, at vi i Frederikshavn nok også har fået vores andel. Regnbuen er invasiv, og den har opgang i åen som vores naturlige ørreder. Den vil givetvis forsøge at yngle, hvilket betyder, at den kan ødelægge hav- og bækørredernes naturlige gydning. Regnbuen er dog ikke særlig reproduktiv, og der kommer som regel ikke noget ud af æggene – men den ødelæggere gydebankerne og æder yngel fra naturlige bestande.
Vi er i øjeblikket i dialog med Danmarks Sportsfiskerforbund, DT Auqua samt vore naboforeninger. Vi er endnu ikke halt klar over, hvordan vi skal angribe problemet. Til og med weekenden vil der være et par prøvefiskninger i åen, som gerne skal vise os, hvordan det ser ud. Herefter tages i samråd med de andre stilling til, hvad der skal ske. Det kan evt. være, at – Den nederste del af åerne åbnes for fiskeri, Vi skal elfiske, eller måske lade stå til. Der kommer nærmere i løbet af weekenden.
Men, – tag til kysten, det lader til at regnbuerne er her i stort tal, og de er ikke fredet.
/Kim

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *