Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Velkommen til Lystfiskerforeningen for Frederikshavn & Omegn

Det hele startede i 1933, hvor “lystfiskeriforeningen” blev startet efter en annonce i avisen. Der blev forhandlet om fiskevande med lodsejere og vedtaget at udsætte 50.000 stk. fiskeyngel – og så var vi i gang med de første 35 medlemmer. Vi startede med fiskeret i Elling Å, Skærum Å og Åsted Å – og siden er Bangsbo Å , Vandværkssøen og Knasborg Å kommet til – som er vores fiskevande den dag i dag. God fornøjelse!

Sidste nyt på blogggen

Aktiviteter ved vandløbene

Vores medlem Henning Larsen, der i mange år var en aktiv medspiller i foreningens vandplejeudvalg, åmand m.m. - kan noget...

Medlemskort for 2018

Der er udsendt opkrævning på kontingent for 2018 Når du har betalt dit kontingent (rettidigt) kan du - et par...