Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Velkommen til Lystfiskerforeningen for Frederikshavn & Omegn

Det hele startede i 1933, hvor “lystfiskeriforeningen” blev startet efter en annonce i avisen. Der blev forhandlet om fiskevande med lodsejere og vedtaget at udsætte 50.000 stk. fiskeyngel – og så var vi i gang med de første 35 medlemmer. Vi startede med fiskeret i Elling Å, Skærum Å og Åsted Å – og siden er Bangsbo Å og Vandværkssøen kommet til – som er vores fiskevande den dag i dag. God fornøjelse!

Sidste nyt på blogggen

Landsdelsmødet i Aalborg

Onsdag den 23.11 var der landsdelsmøde i Danmarks Sportsfisker Forbund. Fra vores forening deltog Birger Madsen fra VPU og Næstformand...

Suppleant til bestyrelsen

På dette års generalforsamling, meldte Niels Bo Poulsen ud, at han gerne ville fratræde som suppleant. Der var ingen der...