Velkommen til Lystfiskerforeningen for Frederikshavn & Omegn

Det hele startede i 1933, hvor “lystfiskeriforeningen” blev startet efter en annonce i avisen. Der blev forhandlet om fiskevande med lodsejere og vedtaget at udsætte 50.000 stk. fiskeyngel – og så var vi i gang med de første 35 medlemmer. Vi startede med fiskeret i Elling Å, Skærum Å og Åsted Å – og siden er Bangsbo Å , Vandværkssøen og Knasborg Å kommet til – som er vores fiskevande den dag i dag. God fornøjelse!

Sidste nyt på blogggen

DSF formand afgået ved døden

DSF formand afgået ved døden

Verner W. Hansen formand for DSF igennem 16 år, er fredag den 7 februar 2020 afgået ved døden https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2020/02/forbundsformand-verner-w-hansen-er-afgaaet-ved-doeden Foreningen...