Velkommen til Lystfiskerforeningen for Frederikshavn & Omegn

Det hele startede i 1933, hvor “lystfiskeriforeningen” blev startet efter en annonce i avisen. Der blev forhandlet om fiskevande med lodsejere og vedtaget at udsætte 50.000 stk. fiskeyngel – og så var vi i gang med de første 35 medlemmer. Vi startede med fiskeret i Elling Å, Skærum Å og Åsted Å – og siden er Bangsbo Å , Vandværkssøen og Knasborg Å kommet til – som er vores fiskevande den dag i dag. God fornøjelse!

Sidste nyt på blogggen

Generalforsamlingen den 2. september

23 medlemer deltog i generalforsamlingen i klubhuset. Carl Erik Jacobsen blev dirigent. Formandens, kassererens og udvalgenes beretninger blev godkendt. Der...
Elling Å Cup 2021

Elling Å Cup 2021

Elling å cup 2021 er slut - det var første gang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn havde et arrangement af...